Zbrojní průkaz a podmínky jeho získání v České republice

15.05.2021

Napadlo vás někdy, co je potřeba splnit k tomu, aby se mohl člověk stát držitelem zbrojního průkazu? Pojďme si představit základní informace o tom, jak taková cesta k jeho získání vypadá. Jestliže se domníváte, že stačí pouze umět držet zbraň a střílet s ní na terč, jste na omylu.

Podmínky k získání zbrojního průkazu

Česká republika je jedna ze tří světových zemí, ve kterých je potřeba k získání zbrojního průkazu úspěšně absolvovat zkoušku před komisí nebo komisařem. Samotná zkouška se skládá z teoretické a praktické části. Abyste mohli získat zbrojní průkaz, čeká vás zkušební test, který se skládá z 30 otázek, a následně zkouška z manipulace se zbraní a ostré střelby na terč.

Teoretická část zkoušky

Příprava na teoretickou část zkoušky spočívá v tom, že si důkladně nastudujete veškeré testové otázky, kterých je celkem 511. Pokud chce člověk získat zbrojní průkaz, testy a jejich důkladné nastudování a naučení se je důležitou položkou. Soubor všech otázek se dá dohledat na internetu i se zkušebními testy, které poslouží jako skvělý způsob prověření vašich znalostí.

Praktická část zkoušky

Praktická část prověří, jak umíte vaše teoretické znalosti používat v praxi. Před komisí či komisařem budete muset ukázat, že umíte zbraň připravit na střelbu, zkontrolovat její stav, případně odstranit drobné závady a zbraň rovněž rozebrat a složit. K oběma částem zkoušky vás připraví střelecké kurzy, které se dají absolvovat ve střelecké škole. Kvalitní institucí s proškoleným personálem je například Střelecká škola Praha.

Příprava ke zkouškám k získání zbrojního průkazu je důležitá, neboť díky ní získáte potřebné znalosti a dovednosti, které jako držitel zbrojního průkazu oceníte. Mít možnost legálně držet zbraň je totiž odpovědnost. I proto je potřeba před samotným ucházením se o získání zbrojního průkazu absolvovat zdravotní prohlídku.