Souhrnná a spolehlivá diagnostika transformátoru VN je kontrolována firmou ELDIAG, s. r. o.

07.08.2020

Pro zajištění bezporuchového provozu společnost ELDIAG, s. r. o., dodává komplexní servis, kam spadá i diagnostika transformátoru VN a diagnostika vysokonapěťových izolací. Do této třídy zařazujeme výkonové a měřící transformátory, ale i kondenzátorové průchodky či vazební kondenzátory, alternátory různých napěťových hladin a vnitřní elektromotory. Společnost ELDIAG se soustředí i na přesná diagnostické analýzy, z jejichž výsledků se vydedukují konkrétní opatření pro bezporuchový chod.

Kompletní diagnostika transformátoru VN
Kompletní diagnostika transformátoru VN

Kompletní diagnostika transformátoru VN i zkrácená diagnostika transformátoru VN pod vedením ELDIAG

Společnost ELDIAG provádí diagnostiku celého izolačního systému, což obsahuje změření izolačního odporu, ale také kapacity, barvy a vzhledu, průrazného napětí, číslo kyselosti, ztrátového činitele, je prováděna citlivá metoda měření impedance nakrátko při sníženém napětí, velice pečlivé měření převodů, přeměřují se ztráty naprázdno a nakrátko, úplný rozbor zahrnující plynovou chromatografii. Provádí se spolehlivá diagnostika transformátoru VN VVN, velice přesné měření kondenzátorových průchodek, jemná diagnostika přístrojových traf, nezapomíná se na pečlivé změření tlumivek a kondenzátorů.

Provádí se diagnostika metodou izolační olej-papír

Z měření metodou izolační olej-papír se provádí diagnostika provozu izolačních soustav netočivých elektrických strojů o vysokém napětí. Stvrzený způsob přihlíží na měření a zhodnocení izolačních vlastností, spolehlivé měření napětí nakrátko při sníženém napětí a přesnou diagnostiku a zhodnocení jakosti, kterou disponuje izolační olej. Ideální izolační olej se pozná podle údobí jeho fungování ve stroji, což ověřují zkoušky na principu zvýšení intenzity činitelů způsobujících stárnutí olejů.

Provádíme požární bezpečnost v domácnostech i podnicích

Aby pracovní prostředí nestrašil vznik požáru porouchaného transformátoru, je třeba dodržovat požární bezpečnost. Dobrou požární bezpečnost hlídá kvalifikovaný revizní technik, jenž hlavně odejme vzorek oleje z transformátoru. Před vzplanutím transformátoru je možné se bránit tím, že nedovolíme zvlhnutí stroje, dále zestárnutí transformátorového oleje, popřípadě odhalením skryté poruchy.