Neštěstím předcházejí pravidelné elektro revize

11.08.2018

Pravidelné revize elektro odkryjí všechny závady elektrospotřebičů anebo hromosvodů o hodně dřív, než se stanou tragédie s životními následky, se škodou na majetku a promarněných životech. Pravdivý stav elektroinstalací a hromosvodů ukážou vlastníkům provedené revize elektro. Požárům zamezí včasná revize hromosvodů, kam řadíme revize hromosvodů výchozí, pak revize hromosvodů periodické a revize hromosvodů mimořádné.

Revize elektro Praha se zaměřují na revize elektro bez omezení napětí, dále také na revize elektro nářadí a revize elektrospotřebičů, dělá pravidelné revize elektroinstalace a elektrorozvodů do 1000 V, vyjmenované revize hromosvodů, elektrozařízení VN a VNN. Firma dokáže elektro zařízení bez omezení napětí montovat i opravovat, dělá dohled na práci elektro zařízení bez omezení napětí "B" příkaz. V současné době je firma specializována i na revize, prodej, opravy a servis elektroskútrů a elektrokol mnoha značek.

V průběhu revize elektrospotřebičů společnost Revize elektro Praha označí poznávacími čísly měřené spotřebiče, elektrospotřebiče budou přeměřeny a výsledné hodnoty se zanesou do předem vytvořených revizních karet pro každý elektrospotřebič. Bezproblémová činnost a nekomplikovaný chod spotřebičů se zjišťuje právě během revize elektrospotřebičů. Až na závěr je sepsána výsledná zpráva o všech měřených elektrospotřebičích.

Zmíněné revize elektro a revize hromosvodů jsou potřeba podle vyhlášky a zákonů č. 262/2006 Sbírky i 309/2006 Sbírky. Při požáru nebo úrazu proudem pojišťovny krátí pojistné plnění nebo nevyplácejí žádnou sumu v případě, že vlastník objektu či pracoviště nedodržel povinnost ze zákona mít platné revize elektro a revize hromosvodů. Pokud inspekce zjistí, že majiteli chybí platná revize elektro, se dávají pokuty ve výši dosahující až dvou milionů korun českých. Pro obdržení certifikátu ISO a auditu na ISO se také požadují revize elektro.