Kelímek pro termickou analýzu aneb na co se používá?

23.02.2021
Kelímek pro termickou analýzu
Kelímek pro termickou analýzu

Termická analýza je souborem metod, které se používají pro kompletní testování vzorků. Při této analýze se zkoumá chování vybraného vzorku v závislosti na teplotě a času. Teplota vzorku je řízeně měněna a kontrolována. K tomu slouží kelímek pro termickou analýzu.

Termická analýza DCS a TGA

Při provádění termické analýzy sledujeme změny chování vzorku. Nezbytnou součástí provádění této analýzy je právě použití nádoby, do níž se vybraný vzorek umístí, a která se nazývá kelímek pro termickou analýzu. U vzorku může docházet například k jeho dehydrataci, oxidaci, krystalizaci, tání, sublimaci nebo třeba fázové přeměně. Měření vlastností vzorků a změny jejich chování probíhají podle daných norem.

Metoda termické analýzy pomocí DSC (diferenční skenovací kalorimetrie) může zkoumat změny chování vzorku v rozsahu teplot od -90°C až 500°C. Další metoda termické analýzy, která se nazývá TGA (Termogravimetrie), využívá rozsah teplot od 20°C až 1100°C.

Zásadní vlastnosti kelímků pro termickou analýzu

Zásadní věc, na kterou je potřeba si při provádění termické analýzy zaměřit, je fakt, že zkoumaný vzorek nijak nereaguje s kelímkem, ve kterém bude testování prováděno. Velikost kelímku volíme podle vlastností daného vzorku, který se chystáme testovat. Dané kelímky na termickou analýzu by měly být kvalitní, testované a z vhodných materiálů, neboť správně zvolené kelímky pro termickou analýzu zajistí kvalitu měření.

Pánvičky pro termickou analýzu

Vždy tedy při jejich výběru dbejte na kvalitu. Někdy při hledání optimálních nástrojů pro termickou analýzu narazíte také na pojem pánvička pro termickou analýzu. Pánvička pro termickou analýzu je vlastně to samé jako kelímek pro termickou analýzu.

Ať už si pro testování vašich vzorků vyberete kteroukoliv metodu, mějte na paměti, že investovat do kvalitních měřicích nádobek se vyplatí. Naměřené výsledky budou kvalitní a spolehlivé, což je to hlavní, o co nám při testování jde.