Jímka: Vyberte z různých druhů ideální řešení pro svůj projekt

14.04.2022

Jímky jsou využívány u rodinných domů, komerčních i rekreačních objektů. Nabízeny jsou přitom různé typy, mezi kterými je důležité rozlišovat zejména kvůli podloží v místě, kam jímku chcete nainstalovat.

Samonosná jímka


Prvním typem je samonosná jímka. Ta se hodí do míst, kde nejsou známky spodní vody a těžké jílovité zeminy. Usazení je vhodné do míst s lehkou zeminou obsahující kamínky a kameny. Není doporučováno umisťovat ji v blízkosti pojezdových cest, vsakovacích nádrží a podobně. Jedná se o jímku kruhového tvaru, která je určena k obsypu zeminou. Její instalace patří k nejrychlejším a nejjednodušším.

Jímky, žumpy k obetonování

Druhým typem jsou jímky, žumpy k obetonování. Jedná se o nejlevnější variantu, ovšem do nákladů se promítne také cena betonu a armatury. Statiku zajišťuje obetonování jímky ze všech stran, hodí se tak i do míst s vyšším statickým zatížením - tedy do skalnatého či jílovito-písčitého podloží, ovšem bez známek spodní vody. Vyšší odolnost jímky lze vyřešit přebetonováním její horní strany. Lze ji tak usadit hlouběji. Nikoliv však v blízkosti vsakovacích nádrží.

Dvouplášťová jímka, žumpa

Posledním typem je dvouplášťová jímka, žumpa. Je usazována do měkkého betonu, ukotvení je zajištěno plastovými výztuhami s protaženými ocelovými pruty. Statiku tvoří vybetonované mezipláští vyztužené po celém obvodu ocelovými dráty. Také lze přebetonovat horní stranu jímky pro vyšší odolnost proti tlaku zeminy působící na horní stranu. I tento typ je tak možné usadit hlouběji. Hodí se k usazení v místech se známkami spodní vody a v místech s jílovitým nebo písčitým podložím.

Výběr vhodného typu jímky je velmi důležitý. Při instalaci nevhodného typu jímky může dojít po nebo při čerpání fekálním vozem k vyplavání jímky či znehodnocení.