Hydrogeologický průzkum: Vše pro vodní díla

24.04.2022

Hydrogeologické průzkumy a posudky jsou základem pro stavbu různých vodních děl. Profesionál pro vás může zajistit vše potřebné, a to včetně zajištění všech povolení a rozhodnutí příslušných úřadů.

Hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický průzkum je nezbytností pro projektování studní, zasakování odpadních vod a mnoho dalšího. Zkušený hydrogeolog provede potřebné zkoušky, abyste měli jasno, jak je třeba stavbu naddimenzovat. Můžete se tak spolehnout, že stavíte na kvalitních základech. Pro hydrogeologický průzkum Říčany nabízí profesionála s bohatými zkušenostmi v oboru. Kromě samotného posudku můžete získat také návrh a projekt nové studny a další vodní díla, průzkumný vrt, čerpací zkoušku. Projektant vodohospodářských staveb pro vás najde to nejlepší řešení.

Zasakování dešťových vod

Zasakování dešťových vod je nutné vyřešit u všech novostaveb. Často se můžete setkat s tím, že pro stavbu je dostačující hydrogeologický posudek. Ten však vychází pouze z geologických map a archivních průzkumů. Mnohem lepší je proto hydrogeologický průzkum. Při něm je prováděn průzkum spojený s vyhloubením zemní sondy a provedením vsakovací zkoušky. Získáte tak jasné podklady pro správné dimenzování systému hospodaření se srážkovými vodami.

Legalizace studny

Díky hydrogeologickému průzkumu lze zajistit takzvaný pasport studny. Pokud na pozemku máte starou studnu, ke které však nemáte dokumentaci, je nutná legalizace studny. Zjišťovány jsou různé informace o objektu a okolních studnách. Na základě těchto dokumentů je možné studnu na úřadech legalizovat, získat stavební povolení a povolení k odběru podzemních vod.

Hydrogeolog nabízí komplexní služby, které využijete pro různé projekty. Ať už jde o studnu, vsakovací objekt či třeba čističku odpadních vod na vašem pozemku.