Ekologicky šetrná tepelná čerpadla pro všechny domy

19.08.2019

Ekologická tepelná čerpadla jsou specialisty označována za budoucnost v ohřevu vody a vytápění, a tak jsou tepelná čerpadla zvýhodňována před jinými běžnými tepelnými zdroji. Zákonitostí a principů ekologických tepelných čerpadel je vyžíváno pro takové stroje, jako jsou kupříkladu mrazničky, ledničky, popřípadě klimatizace a hojně vyskytované typy vytápění. Nějakých 70 % energie finančně výhodná tepelná čerpadla využívají z okolního prostředí, jež má značné kvantum tepelné energie.

Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo

Ekologicky šetrná tepelná čerpadla pracují na základním principu využitkování chladicí látky s malým bodem varu. Dochází k vypaření chladiva při styku s okolním prostředím, chladivo v plynném stavu je posléze kompresorem stlačeno, a tím se zvyšuje teplota určená pro vytápění, eventuálně pro ohřívání vody. A tím se teplo v kondenzátoru dává topné materii, a proto se znovu ochladí a zkapalní. Chladicí materie se následně vrací do kompresoru a celý koloběh se opakuje.

Finančně výhodné, ekologicky šetrné tepelné čerpadlo vzduch voda funguje na principech transformace tepla do topné kapaliny přes hydrobox, do nějž je nainstalován drobný elektrokotel. V případě nízkých venkovních teplot elektrokotel pomáhá čerpadlu dosáhnout požadovaných teplot. I při teplotách minus patnáct stupňů Celsia jsou schopny pracovat tepelná čerpadla vzduch voda. Nízké pořizovací náklady a snadná instalace jsou základem výkonnosti čerpadel. Instalujte si finančně výhodné kondenzační plynové kotle a šetrná tepelná čerpadla vzduch voda.

Společnost IQ energy pomáhá zájemcům o získání státní podpory na snížení energetické náročnosti budov, a to neplacenými poradami pro běžné občany, živnostníky i veřejnou správu. Státní program Zelená úsporám do roku 2020 podepře miliardami korun zateplení domů, na vystavění pasivního domu, vyměnění kotle a další úspory energie. Proto doporučujeme využít konzultací odborných poradců, neboť veškerá ekologická budoucnost je postavena rovněž na pilířích ekologicky šetrných kotlů.