Dignus předvádí informační systém pro školky

23.05.2019

Zmíněný docházkový systém od společnosti Dignus je praktický pro rodiče, jejich potomky i pracovníky. Nezbytný Dignus online informační systém pro školky, jesle a dětské skupiny poskytuje vysoký stupeň zabezpečení a komfortní užívání. Víceúčelový informační systém školky Dignus se udělal pro pracovníky v MŠ, pro rodiče svěřených dětí i pro nadřízené ve školce, je nápomocen rodičům i vychovatelům při vzdělávání svěřených dětí. 


Docházkový systém Dignus
Docházkový systém Dignus

Systém Dignus informuje rodiče, umožňuje vkládat aktuální zprávy, fotografie, stejně tak můžete vložit i podklady pro fakturaci. Zároveň se díky propracovanému, přesto snadnému modelu může spočítat výše školného z podkladů o docházce dětí. Jednoduchý informační systém školky pomáhá zaměstnancům například při správě a evidenci dovolených. Vypočítání statistik a sestav pro vedení školky je součástí systému.

Protože je provozovatel zařízení ze zákona povinen vést průběžnou evidenci dětí, je třeba si docházku dětí nějak evidovat. Kvalitní docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny od společnosti Dignus vytvořil potřebnou elektronickou registraci docházky s využitím čipů nebo vstupních karet. Modul Dignus ulehčuje práci pracovníkům, navíc ještě zjednoduší zaznamenávání chodu mateřské školky, jeslí či dětské skupiny. Provozovatelé programu jej před jeho spuštěním a uvedením do praxe v konkrétním zařízení příslušným pracovníkům představí, pomohou v prvotních nesnázích, dotazy se zodpoví.

Ovládání se tak stane hračkou i pedagogům, kteří lépe ovládají výchovu dětí než administrativní práce. Administrativa je v tomto programu minimalizována. Školským zařízením se jednotlivé programy Dignus předávají na míru a v zašifrované podobě, do ochráněného programu školky anebo jeslí nemá nikdo neoprávněný a pověřený přístup.